Welcome! Blurpalicious is a social platform where you can create content and share it to the world!

Wyrok

Naruszenie dobrego imienia oraz godności

by istotneuprawnienia1 year ago

I. naruszenie prawa materialnego tj. art. 68 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 5 KC poprzez uznanie, że roszczenie powoda nie zasługuje na ochronę prawną i stanowi nadużycie prawa podmiotowego, poprzez gdy w świetle całokształtu okoliczności przedmiotowej sprawy żądanie zwrotu bonifikaty udzielonej na zakup przez pozwanych lokalu mieszkalnego przy ul. (...) w G. w żadnym razie nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

ranking kancelarii adwokackich z lodzi

Pozwana w dniu 20 sierpnia 2009 r. dokonała zwrotu kwoty 90.000 zł, która została potraktowana przez Instytucję Zarządzającą E. jako zwrot części niewykorzystanych środków z 2007 r. W dniu 6 kwietnia 2010 r. pozwana dokonała zwrotu kwoty 99 000 zł, w dniu 15 kwietnia 2010 r. dokonała zwrotu kwoty 60.000 zł, w dniu 16 kwietnia 2010 r. dokonała zwrotu kwoty 90.000 zł które zostały zakwalifikowane przez Instytucję Zarządzającą (...) jako zwrot części niewykorzystanych środków z 2007 roku. W dniu 13 paź

continue reading →
7 visits | 0 Comments|Reply

Termin dochodzenia żądania ustalenia prawa

Apelacja powódki została oparta na zarzucie naruszenia art. 5 KC przez jego niezastosowanie w sytuacji, w której skutki i prawo pozwanej Spółki (...) wynikające z tytułu wykonawczego, tj. nakazu zapłaty z dnia 10 maja 2002 r. zaopatrzonego ponownie w klauzulę wykonalności w dniu 29 stycznia 2010 r., powinno doznać ograniczenia, gdyż stanowią nadużycie prawa jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i społeczno- gospodarczym przeznaczeniem prawa. Zgłaszając ten zarzut apelacja podnosi, że powódka nie ma żadnych środków do życia, egzystuje na granicy śmierci biologicznej, sprawy wszczynane przez pozwaną doprowadziły firmę prowadzoną przez powódkę i ją samą do ruiny.

 

 

 

opinie o kancelariach adwokackich w łodzi

 

Ponownie podkreślić trzeba, że udowodnienie faktów spoczywa na osobie, która wywodzi z nich skutki prawne (art. 232 KPC), stąd też na odwołującym ciążył obowiązek przedstawienia dowodów dla udowodnienia spornych okoliczności. Muszą to być jednak środki dowodowe, k

continue reading →
5 visits | 0 Comments|Reply

bezprzyczynowa przestępstwa terminu

O opiera się na podstawy popełnienia przez dłużnika przestępstwa wyrządzającego stratę wierzycielowi. Oraz zbierane z wykorzystaniem skarżących działania pozwanej, jaka, w ich wyceny, pozorując próby korzystnego dla nich zorganizowania wątpliwości nabycia własności posiadłości, w faktyczności odgrywała na zwłokę, ażeby przyczynić się do przedawnienia, nie zdołają uzasadniać nieuwzględnienia przecieku przedawnienia. Basta wskazać, że odpowiednio spośród wyznaczeniami Stosunków, plenipotent Andrzeja W, zawiadomiłby powodów czasopismem z dnia 17 września zaś skutkiem tego na w pewnym sensie pięć lat nim upływem okresu przedawnienia, że zbycie za sprawą Tadeusza G, na ich zagadnienie cesze posiadłości było bezprawne, natomiast pomimo tego zlekceważenia tego spełniała pozwana, jak plenipotent G. W tej kondycji zasłanianie się za pośrednictwem uczestników ignorancją nieustawową jest bezcelowego. Bez znaczenia jest również powoływanie się przez nich na owo, iż część stracie obnażyła się nie

continue reading →
3 visits | 0 Comments|Reply