Welcome! Blurpalicious is a social platform where you can create content and share it to the world!

User Profile @nguyetcat

follow:


nguyetcat's Posts

Vai trò của phong thủy khi thiết kế văn phòng

by nguyetcat3 months ago

Theo nghĩa đen là "gió-nước" trong tiếng Trung, Phong Thủy là một hình thức nghệ thuật kiểm tra luồng năng lượng tự nhiên trong kiến trúc của một căn phòng, bao gồm cách nó liên kết với Trái Đất, vũ trụ và thậm chí cả nhân viên của bạn. Vì họ sẽ là những người dành nhiều thời gian nhất trong phòng, điều quan trọng là thiết kế của phòng để bổ sung cho họ và làm cho họ cảm thấy thoải mái. Nếu căn phòng quá thù địch hoặc khiến họ cảm thấy không thoải mái theo một cách nào đó, bạn sẽ nhận thấy ngay thông qua chất lượng công việc của họ.

Những điều cơ bản của phong thủy phòng làm việc rằng mỗi phòng có một dòng chảy của năng lượng tiêu cực và tích cực, và rằng sự sắp xếp của văn phòng của bạn có thể giúp hướng dẫn năng lượng sáng tạo đối với nhân viên của bạn và dispel distractions. Hầu hết các nguyên tắc phong thủy này có nguồn gốc ẩn dụ, như niềm tin rằng bạn không nên làm việc với lưng của bạn phải đối mặt với một cánh cửa, như một cánh cửa đại diện cho "sắp tới của doanh nghiệp mới." T

continue reading →
1 visits | 0 Comments|Reply
[]