Collaborative Information Site

User Profile @jakpisacpozew

follow: RSS


jakpisacpozew's Posts

Konstrukcja nadużycia prawa na gruncie

posted by jakpisacpozew 13 days ago
tags: sprawa rodzinna

1) „Zwracane przez Klienta produkty muszą być kompletne jeśli były zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii (…)”;Analizując orzecznictwo dotyczące instytucji zachowku zauważyć należało, ze za sytuacje jaskrawo niesprawiedliwe, które uprawniają do posłużenia się konstrukcją nadużycia prawa podmiotowego, uznano także gdy, roszczenie o zachowek nie zapewnia uprawnionemu, realnej, należnej mu korzyści, właśnie ‘kosztem” danego spadkobiercy, a w skład spadku wchodzi jedynie nieruchomość mieszkalna, służąca zaspokojeniu tych potrzeb, przy tym wyłącznie w zakresie koniecznym (por uchwałę Sądu Najwyższego z 19 maja 1981 r., III CZP 18/81, OSNC 1981 r., Nr 12, poz. 228, wyroki z 7 kwietnia 2004 r., IV CK 215/03 i z 30 stycznia 2008 r., III CSK 255/07, OSNC 2009 r., Nr 3, poz. 47 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 22 kwietnia 2009 r., I ACA 459/08). [b">Sprawy rodzinne adwokat[/b">

Skuteczny Adwokat z Łodzi

2. błąd w ustaleniach faktycznych przy

continue reading
3 visits |0 Comments
[]