Welcome! Blurpalicious is a social platform where you can create content and share it to the world!

Zarzut przedawnienia jako nadużycie prawa

by prawoijegointerpretacje11 months ago
tags: prawo adwokat

po drugie: zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozwalał na postawienie pracodawcy zarzutu naruszenia przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a nieprawidłowości wskazane przez biegłego ds. BHP, dotyczące braku przeszkolenia powódki co do zasad obsługi telefonu w czasie burzy były o tyle nieistotne, że powódka nie zorientowała się, że nadeszła burza, bo gdyby wiedziała, że tak jest nie odebrałaby telefonu;W odwołaniu od powyższej decyzji E. H. wskazała, że opiekuje się dzieckiem, które zostało zaliczone do osób całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji od urodzenia z powodu stanów chorobowych wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. Nr 28, poz. 149 ze zm.). Nadto ubezpieczona podniosła, że udowodniła okres składkowy i nieskładkowy wynoszący dla kobiet co najmniej 20 lat i ostatnio przed 1 stycznia 1999 r. była ubezpieczona z tytułu pozostawania w stosunku pracy. ranking kancelarii adwokackich z ŁodziZ powodu utrzymującego się złego samopoczucia, w dniu 13 grudnia 2003 r. powódka została przyjęta na oddział kardiologiczny pozwanego Szpitala Wojskowego z podejrzeniem infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Po przeprowadzeniu badań diagnostycznych stwierdzono, że wyniki badań nie potwierdziły podejrzewanej jednostki chorobowej, i w dniu 23 grudnia 2003 r. wypisano powódkę do domu, z tym że ze względu na objawy kliniczne i potwierdzoną niedomykalność zastawki aortalnej zalecono dalszą konsultację kardiochirurgiczną celem kwalifikacji do zabiegu wymiany zastawki. W procesie diagnostyczno - terapeutycznym doszło do nieprawidłowości, powódkę wypisano bowiem do domu bez znajomości wyników posiewu krwi i zakończono antybiotykoterapię przed upływem diagnostyki. Nieprawidłowości te nie miały jednak wpływu na dalszy przebieg leczenia.

ranking najlepszych adwokatow

W dniu 20 listopada 2006 r. powódka wystąpiła do Sądu Rejonowego w M. z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia części działek gruntu oznaczonych Nr (...) posiadanej przez nią od lat 70-tych ubiegłego wieku, będących przedmiotem postępowania w sprawie o przywrócenie posiadania. Postanowieniem z dnia 28 listopada 2007 r., w sprawie I Ns 888/06 Sąd Rejonowy w M. stwierdził, że J. B. z dniem 1 października 2005 r. nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych po podziale numerami (...), o łącznej powierzchni 907 m2. Postanowieniem z dnia 28 lutego 2008 r. Sąd Okręgowy w S. oddalił apelację Gminy H. od postanowienia Sądu Rejonowego. ranking kancelarii adwokackich z lodzi

 

61 visits |0 Comments|Reply

Related Posts

There are no comments on this post

Write a New Comment on Zarzut przedawnienia jako nadużycie prawa

Please Log In or Register to post comments.