Welcome! Blurpalicious is a social platform where you can create content and share it to the world!

Niedopuszczalność oceny zaskarżonej decyzji

by sporegosad1 year ago
tags: orzeczenie

 

szukam dobrego adwokata

Oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy, Sąd Okręgowy wskazał, że w przeważającej części nie był on sporny między stronami i wynikał z dokumentacji medycznej oraz opinii biegłych, które są spójne i logiczne, zawierają wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania, a żadna ze stron nie zakwestionowała ich treści. W efekcie zostały ocenione pozytywnie. Za wiarygodne Sąd I instancji uznał również zeznania J. M. (2) matki powoda.ranking kancelarii adwokackich z łodziSąd Okręgowy wskazał, że celem składania oświadczeń takich jak z dnia 23 lutego 2009 r., z punktu widzenia zasad doświadczenia życiowego i obrotu gospodarczego jest ochrona kupującego przed odpowiedzialnością za roszczenia nieznane bądź utajnione. Na podstawie materiału zebranego w aktach sprawy należy wnioskować, iż odpowiedzialność pozwanego miała dotyczyć jedynie zobowiązań nieznanych powodowi, przed którymi chciał się zabezpieczyć. ranking kancelarii adwokackich z łodzi linkAnalizując przesłanki ochrony dóbr osobistych, których naruszenie przez pozwaną zarzucali powodowie, Sąd pierwszej instancji wskazał, iż naruszenie dobrego imienia może nastąpić zarówno przez wypowiedzi o faktach, jak również przez wypowiedzi o charakterze ocennym. Przy czym - o ile naruszenie godności (czci wewnętrznej) może nastąpić również przez sformułowanie pod adresem danej osoby zarzutu, który nie jest rozpowszechniony, o tyle dla naruszenia dobrego imienia można mówić dopiero wówczas, gdy dyskredytująca jednostkę wypowiedź dotrze do osób trzecich, zostanie upubliczniona (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2005 r., IV CK 213/05). ranking adwokatow

 

1 visits |0 Comments|Reply

Related Posts

There are no comments on this post

Write a New Comment on Niedopuszczalność oceny zaskarżonej decyzji

Please Log In or Register to post comments.