Collaborative Information Site

Informacje

Realizacja celu prywatyzacji przedsiębiorstwa

posted by prawoijegointerpretacje 1 month ago
tags: informacje prawnik

Powód podał, że jest organizacją społeczną, której statutowym celem jest obrona interesów oraz reprezentacja najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych przekazanych umową nieodpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków z dnia 21 grudnia 1998 r. Zdaniem powoda zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści niesłusznie uzyskanych kosztem Skarbu Państwa pozwany Zakład (...) Sp. z o.o. w S. uzyskał korzyść z majątku Skarbu Państwa (państwowej osoby prawnej). Powód wskazał, iż pozwany (...) Sp. z o.o. w S. zobowiązał się do sprzedaży mieszkań na rzecz dotychczasowych najemców i nie wywiązał się z tego obowiązku. Dodatkowo zdaniem powoda zataił przed mieszkańcami zapisy, iż miał sprzedać mieszkania na preferencyjnych dla najemców warunkach.Dokonując powyższych ustaleń Sąd Okręgowy oparł się na zgromadzonych w aktach sprawy dokumentach, których wiarygodność nie budziła wątpliwości oraz zeznaniach świadków A.S. i

continue reading
3 visits |0 Comments

Dobrze spośród tym rozkazem

posted by sporzadzanieapelacjiwyroku 1 month ago
tags: prawo informacje

Świadek H. M., postać przewodnicząca skup we osadzie, pretendentka na radną zaświadczyłaby, że to powódka istnieje osobą konfliktową. Obserwator poinformowałaby, iż niczego nie wie o relacjach powódki z pozwanymi, skoro niedawno rozmawiała z powódką 5 lat temu. Wtedy powódka rozmawiała z nią coraz "po przyjacielsku" tudzież nie skarżyła się na pozwanych. Doliczyła, iż zgodnie z jej diagnozie powódka jest wojownicza słownie i reaguje niewspółmiernie do sprawie np. niedawno wyzwała figurę która na cmentarzu spytała ją o zdrowie oraz nastrój. Świadek uzupełniła również, że powódka skreśliła list https://cdn.pixabay.com/photo/2017/07/10/23/49/club-2492011_960_720.jpgdo niej, w którym wyzwała ją powiedzeniami uniwersalnie znieważającymi zarzucając świadkowi "cudzołożenie z księdzem, spośród którym jedzie na pielgrzymki". Świadek nie rozróżniałaby obok powódki miernych znaków zlania. W diagnozie tego widza powódka wymaga konsultacji psychiatrycznej bo istnieje bez przyczyny niezaczepna słown

continue reading
7 visits |0 Comments