Welcome! Blurpalicious is a social platform where you can create content and share it to the world!

Adwokat

Szukamy adwokata w Zabrzu.

Często ludzie z Zabrza zastanawiają się nad tym jaki lokalny adwokat będzie w stanie profesjonalnie pomóc im, np. ze wzięciem rozwodu albo sprawą karną. Praktycznie każdy Polak ma przynajmniej raz na życie potrzebę korzystania z usług prawników, choć na pewno za często ignorujemy adwokatów. Uważamy, że adwokat jest niepotrzebny... No cóż, a później są istotnie problemy, bo przykładowo zdecydowaliśmy się podpisać tę umowę, która po prostu powoduje, iż tracimy znaczące pieniądze. Najzwyklejsza porada ze strony prawnika spowodowałaby, że pewnie mielibyśmy okazję uratować się. Dlatego właśnie adwokat Zabrze powinien być częściej brany pod uwagę. Cieszy, że obecnie wcale nie jest ciężko znaleźć prawnika w Zabrzu na wysokim poziomie. W końcu możemy zaznajomić się z opiniami na temat ekspertów prawnych w mieście. Tego typu opinie są OK, bo można sprawdzić lokalną palestrę. Zobacz naszą ofertę na Adwokat Zabrze, Adwokat Gliwice.

continue reading →
2 visits | 0 Comments|Reply

Szukamy adwokata w Zabrzu.

Często ludzie zamieszkujący Zabrze zastanawiają się nad tym jaki lokalny adwokat będzie mógł profesjonalnie pomóc im, np. z rozwodem albo nawet sprawą karną. Niemal każdy Polak ma co najmniej raz na kilka lat potrzebę korzystania z pomocy prawników, choć niewątpliwie często deprecjonujemy znaczenie adwokatów. Myślimy, że adwokat jest zbędnym wydatkiem... No cóż, a potem są istotnie problemy, bo np. zdecydowaliśmy się podpisać tę umowę, która najzwyczajniej w świecie sprawia, iż tracimy spore pieniądze. Zwykła porada ze strony prawnika spowodowałaby, że pewnie moglibyśmy uratować się. Dlatego też adwokat Zabrze musi być dużo częściej przez nas wybierany. Cieszy, że aktualnie nie jest ciężko odnaleźć prawnika w Zabrzu na odpowiednim poziomie. Przecież możemy zapoznać się z opiniami na temat fachowców od prawa w naszym mieście. Takowe opinie są OK, bo można bardzo dokładnie sprawdzić palestrę z Zabrza. Zobacz na Adwokat Zabrze, Adwokat Gliwice.

continue reading →
2 visits | 0 Comments|Reply

Stosowanie wykładni oświadczenia woli

by istotneuprawnienia1 year ago

Sąd Okręgowy przyznał, że zgodnie z eksponowaną przez powódkę i w istocie dominującą w doktrynie i orzecznictwie subiektywną teorią sprostowania w rozumieniu art. 31 prawa prasowego, o ile sprostowanie odpowiada wymogom określonym w ww. przepisie, redaktor naczelny nie jest uprawniony do badania zgodności zawartych w nim treści z prawdą, lecz opublikowania go zgodnie ze zgłoszonym w terminie kształcie.urlZ Informacji o pobytach i orzeczeniach wynika ponadto, iż w sprawie Sądu Rejonowego w B. o sygn. akt (...)wydany został wyrok łączny obejmujący skazania wyrokami w sprawach o sygn. akt (...) pkt 1 i 2 oraz (...) - wymierzono karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą R.R. odbywał w okresie od 4 maja 2012 r. do 15 grudnia 2012 r. oraz w II punkcie skazania wyrokami w sprawach o sygn. akt (...) i (...) pkt 3 - wymierzono karę łączną roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności - po zaliczeniu na poczet tej kary okresu od dnia 10 października 2007 r. do dnia 21 kwietnia 2008 r. kara ta

continue reading →
8 visits | 0 Comments|Reply

Zarzut przedawnienia jako nadużycie prawa

po drugie: zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozwalał na postawienie pracodawcy zarzutu naruszenia przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a nieprawidłowości wskazane przez biegłego ds. BHP, dotyczące braku przeszkolenia powódki co do zasad obsługi telefonu w czasie burzy były o tyle nieistotne, że powódka nie zorientowała się, że nadeszła burza, bo gdyby wiedziała, że tak jest nie odebrałaby telefonu;W odwołaniu od powyższej decyzji E. H. wskazała, że opiekuje się dzieckiem, które zostało zaliczone do osób całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji od urodzenia z powodu stanów chorobowych wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. Nr 28, poz. 149 ze zm.). Nadto ubezpieczona podniosła, że udowodniła okres składkowy i nieskładkowy wynoszący dla kobiet co najmniej 20 lat i ostatnio przed 1 stycznia 1999

continue reading →
62 visits | 0 Comments|Reply